לי כן
ואני מנסה להשיג נקודותתתתת
אני צריכה לפתוח נושאים ואין לי רעיונות אוף