1.למה התיקיה של השמירה שונה מ3?
2.האם מתרגלים מהר למכשיר וכל אביזריה?
3.למה הגויסטיק יקר?
4.לגויסטיק שלושה חיבורים ומה הם?
5.למה המשחקים כבדים מאשר ב3?
6.למה לאחר ביטול שמירה אוטומטית אז זה חוזר?
7.למה המכשיר עושה גיבויים לשמירות שלי?
8.האם ניתן להמרות משחקים של 3 ל4?
9.האם ניתן למחוק משחקים מובנים?
10.מה עושה הפאד?
11.למה המכשיר לא מקבל משתמש ישן?
12.לאחר שהדלקתי את המכשיר אז למה הוא לא נכנס ישיר כמו ב3 אלא שואל על בחירת משתמשים?
13.למה תהליך הכיבוי ארוך מ3?