תאריך הסיום שהזנת מתרחש לפני תאריך ההתחלה
כאשר משנה משהו בהגדרות אז זה קופץ ולמה?