הטרק הכי פופולארי בימים אלו, וגם בכלל המוזיקה הזאת החלה פופולארית.
הם עבדו עליו יותר משנה, מטורף.