בואו תכירו את האדם שיכול לייצב הכל.
רוקי ביון (Rocky Byun) אמן הופעה אשר מתמחה בייצוב כל חפץ על כל חפץ אחר.