בס"ד,
שלום, באיזה שעה אתם מסיימים ללמוד, כל יום, אני באחד וחצי,
המשך דיון פורה.